Home / SGER 2018

SGER 2018

~ PROGRAM SGER 2018 ~

 

Volumul Simpozionului SGER 2018 – Romanian Journal of Mineral Deposits, vol. 91, nr. 1-2

ro_SGER_2018_a_doua_circulara_pag_1_1web

Societatea de Geologie Economică a României,

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Institutul Geologic al României,

Facultatea de Geografie și Geologie de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Facultatea de Geologie și Geofizică de la Universitatea din București și

Societatea “Ludovic Mrazec”

 

anunţă organizarea următoarei manifestări știinţifice comune:

 

AL 11-lea SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOLOGIE ECONOMICĂ

RESURSE MINERALE ÎN SECOLUL AL XXI-LEA

 

ro_SGER_2018_a_doua_circulara_pag_1_2web

 

Manifestare organizată cu sprijinul:

Asociația Națională a Profesioniștilor din Geologie și Minerit

și Alexandru Ioan Cuza University SPE Student Chapter

5 – 8 septembrie 2018 – Iași,  ROMÂNIA

PREŞEDINȚI DE ONOARE AI MANIFESTAȚIEI 

Prof. Dr. Ovidiu-Gabriel IANCU – Preşedintele Senatului Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. Dr. Corneliu IAȚU – Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii; Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. Dr. Gheorghe POPESCU – Preşedintele de Onoare al Societăţii de Geologie Economică a României; Univ. din București

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Președinți:

Prof. Dr. Gheorghe DAMIAN – Preşedintele Societăţii de Geologie Economică a României; Univ. Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Univ. Nord Baia Mare

Dr. Ștefan MARINCEA – Director General, Institutul Geologic al României

Prof. dr. Adrian GROZAVU – Decan, Facultatea de Geografie și Geologie de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Vicepreşedinţi:

Prof. Dr. Nicolae BUZGAR – Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Conf. Dr. Sorin Silviu UDUBAȘA – Universitatea din București

Dr. Ing. Marian MUNTEANU – Institutul Geologic al României

 

Membri:

Prof. Dr. Gheorghe UDUBAȘA – M.c. al Acad. Române; Univ. București

Prof. Dr. Floarea DAMIAN – Centrul Univ. Nord Baia Mare

Prof. Dr. Grigore BUIA – Universitatea din Petroșani

Prof. Dr. Dan STUMBEA – Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Dr. Ioan PINTEA – IGR, Filiala Cluj-Napoca

Prof. Dr. Doru JURAVLE – Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Conf. Dr. Gheorghe ILINCA – Universitatea din București

Conf. Dr. Antonela NEACȘU – Universitatea din București

Conf. Dr. Mihai MARINESCU – Universitatea din București

Conf. Dr. Călin Gabriel TĂMAȘ – Univ. “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Conf. Dr. Csaba LORINȚ – Universitatea din Petroșani

 

Secretari:

Conf. Dr. Andrei Ionuț APOPEI – Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Conf. Dr. Andrei BUZATU – Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Dr. Monica MACOVEI – Universitatea din București

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

Simpozionul se va desfăşura în perioada 5 – 8 Septembrie 2018, la Iași, în sediul Departamentului de Geologie al Facultăţii de Geografie şi Geologie (Bd. Carol I, nr. 20A).

» 5 septembrie – primirea participanților

» 6 septembrie – conferințe plenare și comunicări orale

» 7 – 8 septembrie – excursie post-simpozion

Programul și orarul se vor afișa pe http://geology.uaic.ro/sger-2018-ro/ după terminarea înscrierilor.

 

SESIUNI ȘTIINȚIFICE

» Geologie Economică și Metalogenie
» Mineralogia, petrologia și geochimia zăcămintelor
» Prospecțiune și explorare
» Resurse energetice minerale
» Zăcăminte nemetalifere
» Ape minerale și termale
» Geologia mediului
» Reabilitarea zonelor afectate de minerit
» Patrimoniu geologic

Pentru prezentările orale vor fi alocate 15 minute, urmate de 5 minute destinate discuțiilor. Sălile de prezentare vor fi dotate cu videoproiector (pentru prezentări PowerPoint). Posterele nu trebuie să depășească dimensiunea standard de A0 (841 mm lațime, 1189 mm înălțime). Limbile oficiale pentru sesiuni vor fi Româna și Engleza.

 

PUBLICAȚII

Lucrările simpozionului (4-6 pag. – în limba engleză) vor fi publicate într-un volum al “Romanian Journal of Mineral Deposits”, editat de Institutul Geologic al României din Bucureşti și Societatea de Geologie Economică a României. Această revistă este și publicaţia oficială a Societaţii de Geologie Economică a României.

Articolele vor fi redactate în limba Engleză și nu vor depăși 4-6 pagini, formatul A4, inclusiv figurile, diagramele, tabelele și bibliografia. Pentru fotografii alb-negru de rezoluție mare trebuie achitată o taxă de 7 Euro/pag. Pentru fotografii, figuri color și diagrame color trebuie achitată o taxă de 25 Euro/pag. Pentru detalii vă rugăm accesați ”Instrucțiuni pentru autori”.

Termenul limită de depunere al articolelor este data de 31 Mai, 2018. Vă rugăm să transmiteți articolul prin e-mail sau poștal, pe un CD! Articolele vor fi revizuite de către Comitetul Științific și autorii vor fi anunțați de acceptarea articolului pînă la data de 10 Iunie, 2018.

 

LIMBILE OFICIALE

Limbile oficiale ale simpozionului vor fi româna și engleza.

 

EXCURSIE POST-SIMPOZION

Excursie post-simpozion în perioada 7 – 8 Septembrie 2018:

» Mănăila – zăcământ cuprifer-piritos din centura Carpaților Orientali

» Ulm – exploatare de mangan

» Breaza – exploatare de serpentinite

» Pârâul Cailor – carieră de piatră ornamentală și de construcție

PREȚ: 250 lei

Taxele pentru excursie pot suferi ușoare modificări!

 

TAXE DE PARTICIPARE

» 100 lei – taxa pentru membrii SGER, (50 lei pentru membrii pensionari şi studenţi);

» 200 lei – taxa pentru ceilalţi participanţi, (100 lei pentru pensionari şi studenţi).

Taxele de participare, costul excursiilor precum și taxele de publicare (dacă e cazul) trebuiesc plătite în avans, după confirmarea acceptării lucrării, până la data de 29 Iunie 2018. Plata, inclusiv taxele bancare aferente, vor fi făcute în contul Societății de Geologie Economică a României:

Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii (adresa: Bd. I.C. Brătianu, nr. 39, București, România);

Titularul contului: Societatea de Geologie Economică a României

IBAN: RO75 RZBR 0000 0600 0061 4120

SWIFT code: RZBR ROBU

 

CAZARE

Recomandare: Centrul de Schimburi Internaţionale „Gaudeamus”, situat în apropierea locului de desfășurare a Simpozionului, str. Codrescu, nr. 1, Iași, telefon: +40 232 201 700 (http://www.uaic.ro/studenti/campusurile-universitatii-alexandru-ioan-cuza/)

Pentru rezervări anticipate, vă rugăm să specificați intenția dumneavoastră atunci când trimiteți Formularul de participare.

De asemenea, aveți posibilitatea de a alege orice alt hotel din Iași.

 

DATE IMPORTANTE

» 31 Mai, 2018 → Termenul limită de depunere a lucrării și a Formularului de participare!

» 10 Iunie, 2018 → Confirmarea acceptului lucrării și transmiterea ultimelor informații!

» 29 Iunie, 2018 → Termenul limită de achitare a taxelor!

 

PERSOANE DE CONTACT

Conf. Dr. Sorin Silviu UDUBAȘA (e-mail: sorin.udubasa@gmail.com)

Conf. Dr. Andrei Ionuț APOPEI (e-mail: iaapopei@gmail.com)

Conf. Dr. Andrei BUZATU (e-mail: andrei.buzatu@uaic.ro)

 

Adresa poștală:
Departamentul de Geologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 20A, Iași ROMANIA

___________

Download >>> SGER-2018-Instructions-for-authors.doc (DOC, 1.51MB)

Download >>> Formular_inregistrare_circulara_2_SGER_2018_ro.doc (DOC, 56KB)

Download >>> ro_SGER_2018_a_doua_circulara.pdf (PDF, 2.58MB)