Home / Misiune

Misiune

Misiunea nostră este de a le oferi tinerilor absolvenți capacitatea de a vedea lumea altfel, o șansă pe care puțini o au și pe care doar o singură dată o întâlnesc. Șansa de a lucra în țară dar mai ales în străinătate. În ansamblu, Departamentul de Geologie își propune:

  • Să pregătească specialişti în domeniul Geologie (licenţiaţi în Geologie) şi în domeniul Inginerie Geologică (Ingineri Geologi) prin programe de învăţământ adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional și internațional, în concordanţă cu normele de integrare europeană.
  • Să promoveze un învăţământ Geologic şi Geochimic de înaltă calitate, prin adaptarea continuă a strategiei pe termen scurt, a programelor analitice ale disciplinelor, a tematicii de cercetare, a criteriilor de evaluare a cadrelor didactice, pentru a fi în concordanţă cu standardele de calitate impuse de organismele naţionale sau internaţionale.
  • Pe parcursul ciclului de Licenţă, Departamentul de Geologie îşi asumă misiunea de a asigura absolvenţilor o pregătire solidă în domeniul geochimiei sau al ingineriei geologice. Aprofundarea cunoştiinţelor se realizează în domenii mai înguste pe parcursul ciclului de Master (Geochimia Mediului şi Geologie de Sondă şi Ambientală), unde sunt dobândite competenţe specifice pentru a urma o carieră de succes în domenii cerute de piaţa muncii. Absolvirea masterului asigură pregătirea necesară pentru a urma un ciclu de Doctorat în domeniul Ştiinţe, necesar unei cariere viitoare în cercetare sau în învăţământul superior. Această traiectorie a fost aleasă de numeroşi absolvenţi de Geologie sau de Inginerie Geologică, care lucrează în ţară sau în străinătate.
  • Pregătirea studenţilor noştri este concretizată prin existenţa unui număr mare de mobilităţi ale studenților în cadrul programelor ERASMUS, cât şi prin participări la diverse manifestări ştiinţifice, în ţară sau în străinătate. Coloborarea cu partenerii academici din străinătate se concretizează prin schimburi de stagii de pregătire pentru studenţi şi de cercetare pentru cadrele didactice. Astfel, Departamentul de Geologie a asigurat şi asigură în continuare, mobilităţi cu diverse Universităţi partenere: University of Manchester (Marea Britanie), Université de Nice (Franţa), Universidad de Cadiz (Spania), Università degli Studi di Torino (Italia), Université François Rabelais (Franţa), Universiteit Gent (Belgia), Université Claude Bernard de Lyon (Franţa), Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (Franţa), Firat Üniversitesi (Turcia), Suleyman Demirel Üniversitesi (Turcia), Kahramanmaras Sutcu Imam University (Turcia).
  • Departamentul de Geologie îşi propune să perfecţioneze activitatea centrelor de cercetare şi să promoveze originalitatea în cercetare, astfel încât să se asigure premizele pentru integrarea învăţământului geologic în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului, de exploatare judicioasă a resurselor şi de dezvoltare durabilă a teritoriului.