Home / Evenimente / Simpozionul ştiinţific național “Mircea Savul” – ediția 2022

Simpozionul ştiinţific național “Mircea Savul” – ediția 2022

PROGRAM

Sâmbătă, 29 octombrie 2022 Amfiteatrul “Grigore Cobălcescu” (B6)

 

09:00 DESCHIDEREA SIMPOZIONULUI
 

09:00 – 10:30

 

COMUNICĂRI ÎN PLEN:

CRINA MICLĂUŞ – Profesorul Constantin Grasu –

personalitate amalgamată

PAUL ŢIBULEAC – Mihai Şaramet – Făuritor de destine
CONSTANTIN COCÎRŢĂ – Profesorul Viorel Erhan – amintiri din trecut
 

10:30 – 11:00

 

Pauză de cafea

 

11:00 – 15:00

 

COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

 

SECŢIUNEA

MINERALOGIE – PETROLOGIE – GEOCHIMIE GEOLOGIE ECONOMICĂ – GEOINFORMATICĂ

Sala B570

Conducerea lucrărilor

Şef lucr. dr. DAN AŞTEFANEI Conf. dr. Andrei Ionuţ APOPEI Conf. dr. Andrei BUZATU

 

11:00 – 11:20 MARIAN MUNTEANU, MIHAELA ELENA CIOACĂ

Interpretări cu privire la conţinuturile de metale preţioase din zăcământul de tip porphyry copper Asarel (Bulgaria), pe baza unor date obţinute în proiectul X-Mine (Horizon 2000)

11:20 – 11:40 DUMITRU BULGARIU, SERGIU CARA, DAN AŞTEFANEI,

LAURA BULGARIU – Posibilităţi de utilizare a biomasei

„low cost” de muştar la separarea recuperativă a unor metale din haldele de steril de flotaţie – rezultate preliminare

11:40 – 12:00 DAN AŞTEFANEI, MITICĂ PINTILEI – Consideraţii

preliminare privind poluarea apelor din zona Tarniţa- Ostra-Frasin, jud. Suceava

12:00 – 12:20 ANDREEA-ELENA MAFTEI, CRISTINA GIORGIANA COROMELCI, AHMED IMAD, MARIANA NEAMŢU,

LOREDANA BRÎNZĂ – Nanoparticule pe bază de oxizi de fier utilizate în tratamentul apelor uzate

12:20 – 12:40 ANDREI-IONUŢ APOPEI, NICOLAE BUZGAR, ANDREI BUZATU, ANDREEA-ELENA MAFTEI

– Digitalizarea colecţiilor de minerale şi roci din cadrul Muzeului de Mineralogie şi Petrografie “Grigore Cobălcescu”

 

12:40 – 13:00

 

Pauză de cafea

 

SECŢIUNEA

MINERALOGIE – PETROLOGIE – GEOCHIMIE GEOLOGIE ECONOMICĂ – GEOINFORMATICĂ

Sala B570

Conducerea lucrărilor

Şef lucr. dr. DAN AŞTEFANEI Conf. dr. Andrei Ionuţ APOPEI Conf. dr. Andrei BUZATU

 

13:00 – 13:20 RAMONA NĂSTUŢĂ (HUZUM), DOINA SMARANDA SÎRBU-RĂDĂŞANU, DELIA GEORGETA DUMITRAŞ

Impactul elementelor cu potenţial toxic asupra calităţii solului prin schimbarea categoriei de folosinţă de la podgorie la zona rezidenţială

13:20 – 13:40 ANDREI-IONUŢ APOPEI – Aplicaţie software pentru recunoaşterea mineralelor şi rocilor utilizând învăţarea automată (ML)
13:40 – 14:00 ALECSANDRA LUPU, ANDREI BUZATU, DAN AŞTEFANEI

– Identificarea petrografică a unor roci din zona Sesia, Valea Aosta (Italia), prin spectroscopie vibraţională

14:00 – 14:20 VALENTIN NICOLAE COŢAC, OVIDIU GABRIEL IANCU, ANDREEA AURELIA SCARLAT, NICUŞOR NECULA

Distribuţia geochimică a unor elemente potenţial toxice în sedimentele aluvionare din bazinele Ditrău şi Jolotca, Masivul alcalin Ditrău

14:20 – 14:40 ALECSANDRA LUPU, CIPRIAN CHELARIU, MONIKA FABIAŃSKA, MAGDALENA MISZ-KENNAN, DANIEL

ŢABĂRĂ – Geochimia organică a unor roci paleozoice din Platforma Moldovenească

14:40 – 15:00 ALEXANDRA-GABRIELA IOSOB, OVIDIU-GABRIEL IANCU, CIPRIAN CHELARIU, DELIA GEORGETA

DUMITRAŞ – Studiu preliminar privind distribuţia unor elemente urmă în solurile din arealul Berca-Arbănaşi

 

APOPEI ANDREI-IONUŢ Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
AŞTEFANEI DAN Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
BRÎNZĂ LOREDANA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
BULGARIU DUMITRU Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
BULGARIU LAURA Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi
BUZATU ANDREI Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
BUZGAR NICOLAE Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
CARA SERGIU Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
CHELARIU CIPRIAN Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
CIOACĂ MIHAELA ELENA Institutul Geologic al României, Bucureşti
COCÎRŢĂ CONSTANTIN Universitatea din Tours, Franţa
COROMELCI CRISTINA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
COŢAC VALENTIN NICOLAE Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
DUMITRAŞ DELIA GEORGETA Institutul Geologic al României, Bucureşti
FABIAŃSKA MONIKA Universitatea din Silezia, Katowice, Polonia
IANCU OVIDIU GABRIEL Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
IMAD AHMED Universitatea Oxford, Marea Britanie
IOSOB ALEXANDRA-GABRIELA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
LUPU ALECSANDRA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
MAFTEI ELENA-ANDREEA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
MICLĂUŞ CRINA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
MISZ-KENNAN MAGDALENA Universitatea din Silezia, Katowice, Polonia
MUNTEANU MARIAN Institutul Geologic al României, Bucureşti

 

NĂSTUŢĂ (HUZUM) RAMONA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
NEAMŢU MARIANA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
NECULA NICUŞOR Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
PINTILEI MITICĂ Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
SCARLAT ANDREEA AURELIA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
SÎRBU-RĂDĂŞANU SMARANDA Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
ŢABĂRĂ DANIEL Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
ŢIBULEAC PAUL Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Download >>> program_simpozion_Mircea_Savul_2022.pdf (PDF, 315KB)

Tags: , , ,