Home / Evenimente / Studenții Departamentului de Geologie – vizită de studiu la Societatea Națională a Apelor Minerale – Sucursala Nord – Vatra Dornei

Studenții Departamentului de Geologie – vizită de studiu la Societatea Națională a Apelor Minerale – Sucursala Nord – Vatra Dornei

Studenții Departamentului de Geologie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au efectuat, în data de 14 iunie 2019, o vizită de studiu la Societatea Națională a Apelor Minerale – Sucursala Nord, Vatra Dornei.

Studenții au fost întâmpinați de echipa Sucursalei Nord Vatra Dornei, formată din șef sucursală Diana GĂȘPĂREL, ing. geol. Nicoleta ERIMIA și ing. geol. Adrian IVAN, care au prezentat programul vizitei.

Pe parcursul zilei, studenții au vizionat și aflat informații despre sursele de apă minerală naturală administrate de SNAM S.A. – Sucursala Nord Vatra Dornei și zonele de protecție sanitară / perimetrele de protecție hidrogeologică aferente fiecărui zăcământ, precum și despre modul în care se monitorizează calitatea resurselor de apă minerală.

Activitatea a debutat cu o vizită la zăcământul Dorna Candrenilor, unde studenții au aflat de la șeful sucursalei informații despre domeniul de activitate al SNAM S.A. – Sucursala Nord, atribuțiile și rolul acesteia în explorarea și exploatarea zăcămintelor de apă minerală naturală. De asemenea, ing. geol. Adrian IVAN a facut o prezentare a echipamentelor de extracție și a modului de monitorizare a calității apei minerale naturale la sursă, precum și a contextului geologic al zonei. Informațiile prezentate au fost completate de ing. geol. Nicoleta ERIMIA cu date privind metodologia utilizată pentru constituirea și materializarea zonelor de protecție sanitară / perimetrelor de protecție hidrogeologică. La această locație studenții au avut posibilitatea de a degusta apa minerală naturală direct de la sursă, apreciind astfel calitatea resurselor zonei.

Vizita a continuat cu deplasarea la zăcământul Poiana Negrii, unde studenții au vizualizat ansamblul factorilor naturali și antropici ce caracterizează zona în care sunt constituite perimetrele de protecție, echipa sucursalei prezentând riscurile generate de activitățile antropice asupra integrității perimetrelor de protecție, dar și asupra calității apei minerale. Totodată, studenții au putut vedea cum se realizează monitorizarea parametrilor fizico-chimici la sursă, modul de utilizare a echipamentelor din dotare, dar și felul în care sunt efectuate înregistrările activității în zona de protecție sanitară și cabina sursei de apă (procese verbale, consemnări privind evenimentele/incidentele, lucrări efectuate etc.). Și de la această sursă, studenții au avut posibilitatea de a gusta apă minerală carbogazoasă naturală.

De asemenea, prin amabilitatea reprezentantului S.C. Maspex România S.R.L., domnul director ing. Marius APALAMARIȚEI, studenții au avut ocazia de a se familiariza cu modul de îmbuteliere a apei minerale naturale, fiind primiți în vizită la fabrica de îmbuteliere a apei minerale Bucovina de la Roșu.

Activitatea la care au participat studenții specializărilor Inginerie Geologică și Geochimie s-a realizat în cadrul proiectului ROSE GeoDA (Devino absolvent al Facultății de Geografie și Geologie), sub coordonarea șef lucr. dr. Ciprian CHELARIU și asist. univ. dr. Iuliana BULIGA. În urma organizării acestei vizite, studenții au avut posibilitatea de a vedea în teren cum decurge activitatea specialiștilor în domeniul în care ei se pregătesc să profeseze, fiind încurajați să persevereze în anii de facultate în vederea angajării ulterioare.

Cei trei reprezentanți ai sucursalei, care au fost gazdele activității, Diana GĂȘPĂREL, Adrian IVAN și Nicoleta ERIMIA sunt absolvenți ai UAIC, doi dintre ei (Adrian Ivan și Nicoleta Erimia) chiar ai Departamentului de Geologie, promoțiile 2014 și 2015.

În acest context, aducem mulțumiri Sucursalei Nord Vatra Dornei și echipei sale cu speranța de a reveni cât mai curând pentru noi informații și noi experiențe legate de acest domeniu al explorării și exploatării apelor minerale naturale.

Considerăm că importanța aceastei vizite este dublată de contextul în care Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a înregistrat la OSIM marca „Apa lui Cuza” și a inițiat demersurile de valorificare a apei minerale din sursa Izvor 3, zăcământ Iași – Copou, aflat pe teritoriul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”.

Tags: , , , ,