Home / Admitere / Admitere Departamentul de Geologie UAIC – IAŞI – 2019

Admitere Departamentul de Geologie UAIC – IAŞI – 2019

ADMITERE 2019

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE

Specializarea BUGET TAXĂ CONDIŢIILE DE ADMITERE
Licență Geologie 30 10 100% Media examenului de bacalaureat
(criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota probei Ed)
Inginerie Geologică 30 10
Master Geochimia Mediului 20 5 60% Media examenului de licenţă
40% Media obţinută din analiza CV-ului şi a scrisorii de intenţie
(criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS)
Geologie de sondă și ambientală 20 5

 

CALENDARUL ADMITERII
SESIUNEA DIN IULIE ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
(corp B, etajul II, aripa dreaptă, sala B531)
Licență și Master:

 • 15-20 iulie 2019
SELECȚIA CANDIDAȚILOR ȘI
AFIŞAREA REZULTATELOR
Licență și Master:

 • 21-23 iulie 2019
Taxă de înscriere: 150 RON pentru Licenţă: Geologie, Inginerie Geologică
150 RON pentru Master: Geochimia Mediului, Geologie de Sondă

 

DOCUMENTE NECESARE (LICENŢĂ)

 

 1. Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune diploma de bacalaureat în copie simplă şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 2. Foaia matricolă în original (sau copie simplă dacă un candidat s-a mai înscris la o altă specializare);
 3. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 4. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui în copie (dacă este cazul);
 5. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 6. Adeverinţă medicală tip în care vor fi trecute de medicul de familie sau medicul şcolar antecedentele cronice, patologice şi psihice;
 7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 8. 3 fotografii tip;
 9. Fişa de înscriere;
 10. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 11. Dosar plic

DOCUMENTE NECESARE (MASTER)

 

 1. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu, ambele în original;
 2. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (sau echivalenta acesteia-adeverinţa de absolvire), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune copie și o adeverinţă de la universitatea/ facultatea unde are actele în original);
 3. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 4. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 5. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie simplă;
 6. Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 7. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de masterat: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 8. În cazul absolvenţilor de studii universitare de licenţă aparţinând unei alte instituţii de învăţământ superior (alta decât Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi): adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 9. 3 fotografii tip;
 10. Fişa de înscriere
 11. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 12. Dosar plic

ULTIMELE MEDII LA ADMITERE 2018 (LICENȚĂ)

Specializarea Media minimă BUGET Media maximă BUGET
Geologie 6,46 8,63
Inginerie geologică 6,23 9,03

 

ULTIMELE MEDII LA ADMITERE 2018 (MASTER)

Specializarea Media minimă BUGET Media maximă BUGET
Geochimia mediului 7,80 9,89
Geologie de sondă şi ambientală 9,92 8,32

Tags: , , , , , , , , , ,