Home / Anunțuri / Completarea titlurilor lucrărilor de licenţă/disertaţie, sesiunea iulie 2017

Completarea titlurilor lucrărilor de licenţă/disertaţie, sesiunea iulie 2017

Toţi studenţii din anul II licență și anul I master trebuie să își stabilească și să completeze în platforma de e-Learning, titlul lucrării de licență/disertație și profesorul coordonator. Mai multe informații găsiți la adresa următoare :: link ::