Obiectivele proiectului

 

Aplicarea modelului referitor la sistemul bazinelor de foreland pentru cazul Carpaților Orientali și al Platformei Moldovenești, se încadrează în domeniile de cercetare fundamentală, cu potențial pentru România, continuând în mod firesc preocuparile anterioare asupra Sarmațianului inferior și mediu. Problemele complexe ale proiectului, vor fi abordate multidisciplinar cu participarea specialiștilor în geologie structurală și tectonică, sedimentologie, paleontologie, petrologie sedimentară etc. Realizarea acestui proiect sperăm să ducă la extinderea bazei de cunoștințe la nivel regional, posibil și global, și nu în ultimul, rând va avea implicații favorabile asupra competitivității internaționale a cercetării românești.

Obiective:

1. Analiza balanței sedimentare pentru intervalul Sarmațian superior (Chersonian) – Meoțian, în vederea stabilirii aportului de sedimente dinspre Carpați, respectiv nordul Platformei Moldovenești;

2. Analiza faciesurilor sedimentare ale depozitelor Chersonian – Meoțiene pentru stabilirea domeniilor depoziționale;

3. Stratigrafia secvențială a depozitelor Chersonian – Meoțiene controlate de fluctuațiile nivelului relativ al mării;

4. Analiza paleontologică a asociațiilor faunistice pentru determinarea vârstei și condițiilor mediale, ca și a paleobatimetriei bazinale;

5. Identificarea discordanțelor și a extinderii lor spațiale semnificative pentru evoluția bazinală;

6. Obținerea unui model paleogeografic pentru bazinul de foreland al Carpaților Orientali în intervalul Sarmațian superior – Meoțian;

7. Compararea datelor obținute cu cele deja existente și îmbunătățirea modelului deja publicat (Grasu et al., 2002), atât în spațiu cat si in timp;

8. Diseminarea rezultatelor științifice, privind evoluția sistemului bazinelor de foreland ale Carpaților Orientali, în Sarmațianul superior (Chersonian) și Meoțian, prin:

- editarea unei monografii asupra evoluției bazinale;

- lucrări științifice pentru prezentarea la manifestări științifice și publicarea în reviste de prestigiu;

- organizarea unei reuniuni științifice în care să se trateze acest subiect.

Grant finatat de CNCSIS

EVOLUȚIA SISTEMULUI BAZINELOR DE FORELAND ALE

CARPAȚILOR ORIENTALI, ÎN SARMAȚIANUL SUPERIOR ȘI MEOȚIAN

(MIOCENUL SUPERIOR  DE PE PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ)

PN II IDEI No 2019