Padureni-Husi (jud Vaslui)

\

Activitate de teren

Grant finatat de CNCSIS

EVOLUȚIA SISTEMULUI BAZINELOR DE FORELAND ALE

CARPAȚILOR ORIENTALI, ĪN SARMAȚIANUL SUPERIOR ȘI MEOȚIAN

(MIOCENUL SUPERIOR  DE PE PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ)

PN II IDEI No 2019