Fezabilitatea şi credibilitatea proiectului

 

Diseminarea rezultatelor cercetării se va face atāt la nivel de etape cāt și la final, și va fi asigurată prin:

 

· prezentarea la manifestări științifice naționale și internaționale, inclusiv Congresul XIX C.B.G.A.;

· publicarea datelor specifice acestui proiect īn reviste de prestigiu, cotate ISI (Sedimentology, Marine Micropaleontology);

· editarea unei monografii care să cuprindă evoluția bazinelor de foreland ale Carpaților Orientali, īn Sarmațianul superior(Chersonian) și Meoțian;

· organizarea unei manifestări științifice referitoare la bazinele forelandului carpatic.
 
 
 
 
 
 

Grant finatat de CNCSIS

EVOLUȚIA SISTEMULUI BAZINELOR DE FORELAND ALE

CARPAȚILOR ORIENTALI, ĪN SARMAȚIANUL SUPERIOR ȘI MEOȚIAN

(MIOCENUL SUPERIOR  DE PE PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ)

PN II IDEI No 2019