An *

Obiective

(Denumirea obiectivului)

Activități asociate

2008

1

Documentare primară, stabilirea punctelor de lucru în teren.

Documentarea bibliografică asupra zonelor de afloriment  în care apar depozite chersoniene și meoțiene.

Stabilirea aflorimentelor mai reprezentative, de pe întregul bazin de sedimentare a depozitelor chersoniene.

 

 

1

 

Campanie de teren.

Colectarea de materiale și date de pe teren în vederea studiului sedimentologic și petrografic al depozitelor chersoniene.

Ridicarea și eșantionarea coloanelor litologice și corelarea lor pentru analiza faciesurilor sedimentare și interpretarea domeniilor depoziționale.

Eșantionarea coloanelor litologice pentru analiza micropaleontologică și biostratigrafică (foraminifere, ostracode).

Corelarea nord-sudică a corpurilor sedimentare pentru estimarea subsidenței bazinale.

2009

 

2

Analiza datelor

Analiza faciesurilor sedimentare si studiul biostratigrafic al depozitelor chersoniene

.

Interpretarea coloanelor litologice în termenii analizei faciesurilor sedimentare și distribuția acestora în spațiu și timp.

Analiza în laborator a eșantioanelor (granulometrie, mineralogie, geochimie).

Analiza calitativă și cantitativă a conținutului microfaunistic, datarea și interpretarea asociațiilor în termeni paleomediali.

3

Elaborarea unui raport de etapă asupra cercetărilor.

 

Diseminarea rezultatelor obținute sub forma unor lucrări științifice în cadrul unor reuniuni științifice.

 

 

2010

1

Campanii de teren

Colectarea de materiale și date de pe teren, în vederea studiului sedimentologic și petrografic al depozitelor meoțiene.

Ridicarea și eșantionarea coloanelor litologice și corelarea lor pentru analiza faciesurilor sedimentare și interpretarea domeniilor depoziționale.

Eșantionarea coloanelor litologice pentru analiza micropaleontologică și biostratigrafică (foraminifere, ostracode).

Corelarea nord-sudică a corpurilor sedimentare pentru estimarea subsidenței bazinale.

2

Analiza datelor: Analiza faciesurilor sedimentare si studiul biostratigrafic al depozitelor meotiene.

Interpretarea coloanelor litologice în termenii analizei faciesurilor sedimentare și distribuția acestora în spațiu și timp.

Analiza în laborator a eșantioanelor (granulometrie, mineralogie și geochimie).

Analiza calitativă și cantitativă a conținutului microfaunistic, datarea și interpretarea asociațiilor în termeni paleomediali.

3

Elaborarea raportului de etapă asupra stadiului cercetărilor efectuate.

Diseminarea rezultatelor obținute prin lucrări știintifice pregatite pentru a fi comunicate la cel de-al XIX-lea Congres C.B.G.A.

 

 

2011

1

Interpretarea complexă a datelor și rezultatelor obținute din cercetările efectuate în partea sudică a Platformei Moldovenești și corelarea acestora cu alte zone ale forelandului carpatic.

Interpretarea datelor sedimentologice și paleontologice pentru interpretarea stratigrafic - secvențială a depozitelor sedimentare studiate.

Identificarea principalului factor care a controlat variațiile nivelului relativ al mării pe intervalul Chersonian – Meoțian.

Elaborarea modelului de evoluție tectono-stratigrafică a părții de sud a Platformei Moldovenești.

2

Redactarea și prezentarea raportului final.

Organizarea unui simpozion cu tema: Evoluția bazinului de sedimentare din forelandul Carpaților Orientali în Chersonian și Meoțian.

Editarea unei monografii asupra evoluției bazinelor de foreland în Chersonian, Meoțian.

 

3

 

 

 

 

Planul de lucru. Obiective şi activităţi

Grant finatat de CNCSIS

EVOLUȚIA SISTEMULUI BAZINELOR DE FORELAND ALE

CARPAȚILOR ORIENTALI, ÎN SARMAȚIANUL SUPERIOR ȘI MEOȚIAN

(MIOCENUL SUPERIOR  DE PE PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ)

PN II IDEI No 2019